Khách hàng nên sử dụng đúng nhiên liệu cho các loại xe King Long của chúng tôi được trang bị động cơ tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải Euro IV như dầu diesel 0,001S-V hoặc cao hơn. Nếu không làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ, có khả năng làm hỏng động cơ và các bộ phận khí thải, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu và ảnh hưởng đến độ bền lâu dài của động cơ.