Bất cứ các yêu cầu liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH qua số đường dây nóng: 1800-282818. Hoạt động của Trung tâm CSKH từ 7:00 sáng đến 9:00 tối các ngày trong tuần.