Bất cứ các yêu cầu liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CSKH) qua số đường dây nóng: 1800282818. Hoạt động của Trung tâm CSKH là 24 giờ vào mọi ngày trong tuần (dịch vụ CSKH 24/7).